سنگ زنی جریمه سنگ آهن

حکم شلاق یکی از کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق قطعی واگذاری ۶ معدن مس، سنگ آهن و طلا به بخش خصوصی خبرگزاری

20 مارس حال آقای جداری فروغی با بیان اینکه در پرونده دیگری حکم شلاق کارگران معدن سنگ آهن بافق به جریمه نقدی تبدیل شده گفت حکم شلاق آقای تشکری 9 ژانويه رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد ایمیدرو ۶ معدن دارای پتانسیل معدنی در حوزه مس، سنگ آهن و طلا را از طریق

اکنون پرس و جو

حکم شلاق کارگران معدن بافق لغو شد/ یک میلیون تومان جریمه هر ﻫي ﻓﺮآوري و اﺳﺘﺤﺼل ﺮرﺳﯽ ﻓﻨوري ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ

16 مارس ایران آنلاین حکم شلاق کارگران معدن بافق لغو شد/ یک میلیون تومان جریمه هر کارگر حکم دادگاه ٧ نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق از طرف شعبه رﻏﻢ ﮐﻤﺒﻮد ذﺧﯾﺮ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﻣﯿﺰان ﻓﻮﻻد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳل ﺣﺪود 30 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻮده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺗﺠوز از آن ﻣﻨﺠﺮ ﻪ اﻋﻤل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻪ ﺣﺬف

اکنون پرس و جو