نمودار واشر lg مدل منطق فازی

BBC فارسی افغانستان ثروت نهفته افغانستان چقدر است و منطق فازی Alireza Ahmadi Pulse LinkedInمنطق فازی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

21 ا کتبر در حال حاضر افغانستان سه قرارداد بزرگ برای استخراج معادن با چین، هند و معادن طلا در شمال، غرب و جنوب و لیتیم و بریلیم در ولایت غزنی و ولایت 26 آوريل حتماً بارها شنیدهاید که کامپیوتر از یک منطق صفر و یک تبعیت میکند در چارچوب این منطق، چیزها یا درستند یا نادرست، وجود دارند یا ندارندمنطق فازی به انگلیسی fuzzy logic اولین بار در پی تنظیم نظریهٔ مجموعههای فازی به منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوههایی را که برای طراحی و مدل سازی یک

اکنون پرس و جو

لطفی زاده ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادهوش مصنوعی آزاد منطق فازی بنیاد دانش آزاد

در بخش یادکرد منابعِ اکثر متون فنیِ مربوط به منطق فازی، نام او بهصورت زاده ذکر او اثر پیشگامانه خود در زمینهٔ مجموعههای فازی را در ۱۹۶۵ منتشر کرد، اثری که در آن به 25 سپتامبر منطق فازی به انگلیسی fuzzy logic اولین بار در پی تنظیم نظریهٔ مجموعههای فازی به منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوههایی را که برای طراحی و مدل سازی یک سیستم نیازمند این نمودار این موضوع را به طور دقیق توضیح میدهد

اکنون پرس و جو