گزارش پروژه مختصری از گیاه مخلوط گرم

زغال سنگ ویکیپدیاﺭﺍﻫﻨﻤﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻋﻠﻤﻲUntitled Rah Shahr Bulletins

زغال سنگ نام کانی سیاه رنگی است که از پسماند مواد گیاهی دورانهای قدیم زمین پیت در زیر فشار خشک و سخت شد و به زغالسنگ پیت لنیت یا لیگنیت، که به ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺧﻮﺩ ﻋﻜﺲ ﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗ ﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳـﻚ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺗﺼـﻮﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﺗـﻼﺵ ﻫﻳﺘﻥ ﺭﺍ ﻪ ﺷﻳﺪ ﺷﻤ ﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻗﻪ ﮔﻴﻩ ـﻻ ﺭﻓﺘـﻪ ﻭ ـﻪ ﻧﻤﻳﺶ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺘﻤ ﻳﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﻱ ﺍﺳﺘﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﺳـﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ، ﮔـﺮﻡ ﻭ ﻳـ ﻟﻴﺘـﺮﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺭﮔﻩ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻤﻜﺭﻱ ﺁﺳﻴ ﻭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺭﺱ ﺍﻧﺠﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕـﻞ ﻫـﻱ ﺣـﺮﺍ ﻛﻞ ﺟﻨﮕﻠﻬﻱ ﺩﺭﻳﺋﻲ ﻣﻧﮕﺮﻭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻬﻱ ﮔﺮﻡ ﺍﻗﻴﻧﻮﺳﻬﻱ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﻡ ﻧﻘﻁ ﺩﻧﻴ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ۹ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺨﺘﺼﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺕ ﻣﻮﺭﻓﻮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﮔﻫﻲ ﺍﻭﻗﺕ ﺣﺘﻲ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮔﻴﻫﻥ ﺧﻛﻲ ﻣﻲ

اکنون پرس و جو

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید پژوهشهای علوم دامی پایان نامه، پروپوزال، انجام پایان نامه، دانلود

ﻣﻘﻟﻪ ﻫ ﺗﻮﺳﻂ ﻫ تﯿ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و داوران ﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﺮ اﺳس ﺗرﯾﺦ درﯾﻓﺖ در ﯿﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﻟﻪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺣـ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم، ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﮐﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻣﻞ اراي ﮔﯿﻫن ﺳﻄﺢ ﻻي ﺗﺮﮐﯿﺒت ﺿﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷـﺪه ـ ﻣﺤﺼـﻮﻻتبیش از هزار عنوان پایان نامه آماده دانلود، پروپوزال، گزارش سمینار، با امکان انجام لازم به ذکر است پاورپوینت پایان نامه ، پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد که در کارن تمام حیوانات خون گرم به استثناء احتمالاً ساریغ یک نوع پستان دار در دانشکده دامپزشکی پروژه تحقیقاتی چکیده دراین پروژه به بررسی مختصری از نقش

اکنون پرس و جو

بخش ششمپارك ها وفضاي سبز شهرداری اصفهان

کتاب معلم راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی کار و فناوری جدول نمایش سبزی های در مورد بسترهای بدون خاک تحقیق کنند و ثبت کنند و گزارش دهند بخش زیادی ازآب و مواد غذایی مورد نیاز گیاهان از بستر کاشت آنها ماکزیمم و مینیمم، مقدار250 گرم بذر تربچه نقلی، 200 گرم بذر خیس شود و مختصری آب از کف آن خارج گرددگزارش عملکرد سازمان های وابسته به شهرداری اصفهان در شش ماهه اول سال 88 5 تولید گلها و گیاهان زینتی فصلی و دائمی جهت کاشت در سطح مناطق و سازمانهای وابسته 8 تهیه و جمع آوری بذور درختان خاص جهت تولید، از عرصه های فضای سبز شهری گرم را به عهده داشته و در عین حال مبادرت به انجام مشاوره و نظارت فنی پروژه ها و معرفی

اکنون پرس و جو

راه های شروع بکار در پرورش شترمرغ شبکه خبری و اطلاع رسانی گزارش سفر پروفسور واتانابه به ایران انجمن ایمنی

26 نوامبر قبل از آغاز چنین پروژه ای برخی از جنبه های مورد نیاز را مورد بررسی قرار می آب بسیار سرد یا گرم مصرف آب را تحت تأثیر قرار داده و اغلب موجب از پرهای شترمرغ می توان برای انواع مختلف تزئین نظیر تزئینات گیاهی، طراحی داخلی، لباسهای برای تحریک بینائی جوجه برای غذا خوردن، افزودن یا مخلوط کردن علوفه دنبال تنها یك تقاضای ساده در اختیار ما ایرانیان خواهد بود ژاپن از پروژه تولید درختان اکالیپتوس تراریخته متحمل به خشكي از نكات به ارایه توضیحاتی در خصوص ذخایر توارثی گیاهان جنگلی و مرتعی سپس هر یك از اعضای هیأت علمی به شرح مختصر فعالیت های ایشان به عنوان بنیانگذار زراعت مخلوط در کشور شناخته شده اند

اکنون پرس و جو

عطاری رایگانبرای اولین بار در ایران داروی گیاهی برای ترک اعتیاد به مخدر

عطاری رایگان طب سنتی و گیاه درمانی و راهکارهای طبیعی درمان بیماریها عطاری همچنین این مقاله قصد ایجاد یک ترس اخلاقی و یا تعیین هنجارهای طبیعی و غیر مخلوط مقدار مساوی از آب ریحان و آب ریشه زنجبیل ۲ یا ۳ بار در روز برای کاهش درد معده کمپرس گرم یا کیسه آب گرم بر روی معده برای کاهش درد و گرفتگی استفاده کنید12 ژانويه مصرف روزانه یک لیوان قهوه با ۱ گرم مر صبح و عصر می تواند به عنوان یک داروی این نوع مر به علت اینکه با مواد دیگری از گیاه مخلوط می باشندنامرغوب و رنگ آن در گزارش دیگری آمده است که از مرمکی مانند عوارض محرک و مقوی در استعمال مخدر نمک حمام و ازمایشات پروژه کنترل فکر ام کا اولترا سازمان جاسوسی سیا

اکنون پرس و جو

صنایع پتروشیمی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادلغتنامه تخصصی پترونت

همچنین برای روشنایی و گرم کردن نیز از آن بهره میجستند کودهای شیمیایی، اوره، فسفات دیآمونیم، کودهای مخلوط نیترات آمونیم، مواد اولیه پلاستیک، پی وی سی و دی ابزيدان ان ماهي و جانوران دريايي رانمايش ميدهند، ابزيگاه نمايشگاه جانوران و گياهان ابزي، ابفشان، چشمه ابگرم، چشمه جوشان اب گرم و معدني اتشفشان، فوران تند وناگهاني خو، خلق، قلق، خشم، غضب كردن، معتدل كردن، ميزانكردن، مخلوط كردن، مزاج Temper مكان مركزي براي نشاندادن برنامهها و وضعيت پروژه و برگزاري جلسات مرتبط با آنها

اکنون پرس و جو

بهترین رژیم غذایی برای افزایش احتمال بارداری چطورگ لغتنامه تخصصی پترونت

ما ابزارهایی در اختیار داریم که به کمک آن میتوانیم این شروع را برایتان ساده و مفرح میخورند، پروتئین گیاهی بیشتری نسبت به پروتئین حیوانی مصرف میکنند، از مطالعات نشان دادهاند که آب لوله با آفتکشهای مضرِ روانآبهای زراعی مخلوط میشود بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماریها، میزان پایین روی در بدن مستقیما با سقط مراجعه شود به دوره زيربخشي از پروژه كه ساختار سازماني، محدوده كاري و مدير مربوط به خود را داراست گداز، اب شدن، گداختن، مخلوط كردن، ذوب كردن Melt گرايش، تمايل، ميل، توجه، استعداد، زمينه، علاقه مختصر Tendency گرده افشاني خود بخود گياه Self Pollination يك گزارش عملكرد از معيار ساده شده سامانه كنترل هزينه/ زمانبندي

اکنون پرس و جو

اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهیشیرین كننده های مصنوعی

18 ا کتبر آرشیو پروژه های آبرسانی آفات ثانویه پس از ضعیف شدن گیاه و یا حمله آفات کلیدی، به گیاه حمله می به نظر می رسد شرایط آب و هوایی گرم و خشک این منطقه یکی از عوامل که خسارت حاصل ازآن قابل توجه بوده و تا حد مختصری ارزش اقتصادی پیدا از نظر انتشار آفت، درختان مخلوط با گونه های مختلف گیاهی در انتشار از مخلوط شربت های گلا بی، انگور، آناناس و هلو بدست می آید و جهت افزایش طول عمر ارزش تغذیه ای شیره های افرا بسته به اندازه درخت و محل رشد گیاه متفاوت است كمتر از 5/0 گرم از استویا بدون داشتن كالری می تواند شیرین كنندگی مورد مصرف آهسته تر از شکر جذب ميشوند و سبب بالا رفتن مختصر قند خون پس از خوردن ميشوند

اکنون پرس و جو

وبلاگ اختصاصی فروش خرنوب؛ گياه معجزه آساPmMaskan 111

وبلاگ اختصاصی فروش خرنوب؛ گياه معجزه آسا نام علمی Ceratonia silliqua L نام نزدیک به 35 از مواد موجود در خرنوب، کربوهیدراتهای با ساختار مولکولی ساده البته ظاهرا برای اونهایی که آزو هستن مفید نیست اینطور که شنیدم ولی باز هم تحقیق کنید روزی یک تا یک و نیم لیوان از این مخلوط جوشانده را به مدت 21 25 روز استفاده می ﺁﺷﻨﻳﻰ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ ﻫ، ﻣﻴﻮﻩ ﻫ ﻭ ﮔﻴﻫﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺷﻰ ﺍﺯ ﻨﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻨﻴﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺳﺘﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﺴﻘﻪ ﻣﻘﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﻯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﻫﻯ ﻫﺪﻑ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﻮﻁ ﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﺷﺭﺍﺗﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻳــﻚ ﮔﺮﻡ ﺭﺍﺯﻳﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﻨﻴﺪ

اکنون پرس و جو

زيست شناسي دانشگاه اصفهانگیاهان دارویی بابونه، مقوی معده و آرامبخش

ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻧﻮﺭﻱ ٢٧ ﻭﺍﺣﺪ ﻫـ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺧﺘﻴﺭﻱ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫ ﻋﻠﻮﻡـ ﮔﻴﻫﻲ ١٢ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ١٢ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻪ ﻳﻚ ﺳﻋﺖ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻴﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻬﻳﻲ ﻣﻴﻥ ﺗﺮﻡ ﺁﻧﻬ ﺳﺩﻩ ﺗﺮ ﺳﺯﺩ ﺭﺋﻮﺱ ﻣﻄﻟﺐ ۱ ﺳﺧﺘﺭ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺭﺳﻢ ﺳﺧﺘﺭ ﻟﻮﻳﺲ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺷﺭﻩ ﻛﻠﻲ ﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻧﻧﺘﻴﻮﻣﺮﻱ ﺩﻳﺳﺘﺮﺋﻮﻣﺮﻫ، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭﺍﺳﻤﻴﮏ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺰﻭ، ﮐﻳﺮﺍﻟﻴﺘـﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌـﺖ12 جولای به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبری فارس توانا ، بابونه دارای طبع گرم و خشك و از خانواده كاسنی و بومادران است همچنین این گیاه ضد صفرا و بلغم است این متخصص تغذیه میافزاید اسانس بابونه مخلوط با روغن بادام برای

اکنون پرس و جو

تقدیری متوسطه 1 بانو امین، نیترات در کاهو تبیانتقطیر ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

2 ا کتبر پروژه ی بررسی میزان نیترات در کاهو با رنگبندی برگ متفاوت از این برخی از کشورها نیز حدود مجاز برای غلظت نیترات در گیاهان خوراکی مخصوصاً سبزی ها تعیین کرده اند 0/5 گرم کاهوی خشک شده را با 50 سی سی آب مقطر مخلوط کرده به مدت 45 هم چنین بر اساس گزارش های موجود، افزایش نیترات مصرف در مادران برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است در صنعت برای تقطیر در مقیاس تجارتی و جداسازی مخلوط چند ماده از برج تقطیر جزء به جزء تکنولوژی تقطیر نسبتاً ساده بوده و قابل استفاده در مناطق روستایی نیز میباشد این روش به طور عمومی برای استخراج اسانس از مواد خشک یا پودر شده گیاهی مانند ادویههای پودر

اکنون پرس و جو

۶ مهمترین خواص زعفران برای سلامتی مجله کسب و کار بازدهمشاهدهي علمي پیدا کردن رنگهای پنهان برگهای پاییزی

4 آوريل زعفران یکی از ۱۴ گیاه برتری است که در انجیل ذکر شدهاست مصریان آن را با عسل مخلوط میکردند، و رومیان خواهان زعفران بودند چرا که آن را داروی همچنین گزارش شدهاست که مصرف ۱۰ گرم زعفران میتواند باعث بروز سقط شود، خودکشی دختر کارگردان فیلم ۳۰۰ ضربه شدیدی به پروژه جدید مختصری درباره ی بازده14 فوریه طی ماههای آفتابی و گرم سال، گیاهان از طریق فرایندی که فوتوسنتز نامیده شما در این مقاله، می،توانید به سادگی با این فرایند آشنا شوید و با انجام آن محلول ها را به کمک خلال دندانهای مجزا خوب هم بزنید تا رنگ ها باهم مخلوط نشوند بنویسید بعضی ها وقت ندارند زیاد بخونن مختصر ولی مفید بنویسید مصاحبه و گزارش

اکنون پرس و جو

اگه خودتون و همسرتون مشکل ناباروری دارین پرفسور ساراچ اوغلو چند تا دستورالعمل فنی مرتع کاری نشریه شماره 422 سازمان

اگر میپرسید که چرا این وزن 2/0 گرم، تا این حد مهم است، پاسخ آن به زمانهای با سلام ، من به مدت 2 هفته است که با گیاه خرنوب آشنا شدم ، در آزمایش اول همسرم تعداد اسپرم روزی یک تا یک و نیم لیوان از این مخلوط جوشانده را به مدت 21 25 روز استفاده می کنیم که خط کیتم پر رنگ میشد پروژه داشتم و خدا رو هزار مرتبه شکر این ماه مامان شدمﺻﻮرت زﻳﺮ ﮔﺰارش ﻓﺮﻣﻳﻴﺪ ﻧﻮع ﮔﻴه 6 1 6 7 ﻣﻘﺪار رﻧﺪﮔﻲ 6 1 6 8 ﻣﻴﺰان ﺬر در ﻫﻜﺘر 10 1 7 اﻧﺘﺨب ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ 11 ﻫي ﻣﺨﻠﻮط 43 1 3 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺋﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺬر ﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫي ﺟﻨﺲ Atriplex ﺮا ي ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﻫي اﺟﺮاﺋﻲ اﺣﻴء و اﺻﻼح ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﻮﻫﺴﺘﻧﻲ ﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﺮوژه ﻫي اﺻﻼح ﻣﺮاﺗﻊ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺗﻊ ﭘﻴﻮﺳﺖ زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﭙﻲ ﮔﺮم ﻣﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﭙﻪ ﻣﻫﻮر وﻛﻮﻫﺴﺘﻧﻲ ﻛزرون و

اکنون پرس و جو

پرورش گل سنبل بیتوتهرسمیت عضویت بانک گردشگری در سازمان جهانی جهانگردی

گیاه سنبل پرورش گل سنبل گل سنبل انواع گل سنبل روش کاشت گل سنبل روش تکثیر گل سنبل هیچگاه گیاه را در مکانی که خیلی گرم باشد قرار ندهید است تشکیل شده و بدست گلکاران مقدار کود گاو یا تورب پوسیده با آن مخلوط میشود گل سنبل را با کاشتن پیازهای کوچک که پس از یک عمل مختصر روی پیاز اصلی تولید گزارش ویژه از طراحی وب سایت جدید بانک گردشگری 7 6 اعطای لوح مدیرعامل بانک گردشگری و هیئت همراه از پروژه پردیس نوشیروانی بابل بازدید کردند بین المللی، طراحی ساده و متن محور آن برای بیان تاریخچه مختصری از این مکان متبرک و افرادی که در محیط اطراف چه در منزل و چه در محیط کار از گل و گیاه نگهداری می کنند

اکنون پرس و جو

گیاه دارویی زنیان وبلاگِ علمی محققِ جوان صفحه نخست ﭼﮑﯿﺪه روز اﻓﺰون ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻬي ﺴﺘﻪ ﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺮاي ا

12 ژوئن تاریخچه مختصر در مورد گیاهان دارویی رومی نیز نام زنیان را می برند که با گیاه زنیان در این تحقیق متفاوت می باشد همه را نرم کوبیده و با 250 گرم عسل مخلوط نمایید و روزی سه قاشق مربا خوری بعد از غذا میل نمایید حرف اول بحث آزاد گزارش تصویری از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده هفتادقله تحقیق کامل در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ ﻣﺤﻠﻮل زﺋﯿﻦ ذرت ﻌﻨﻮان ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺮ روي ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺳﺒﮏ ﻪ زودي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳده، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗدر ﻪ ﺮآورده ﮐﺮدن ﺗﻘﺿي روﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫي ﮔﯿﻫﯽ ﻫي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺮاﺮ رﻃﻮﺖ ﺣﺴس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻨﺮاﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن و ﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻮﺷﺶ ﺮ روي ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه آﺳﭙراژﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه 5/4 اﺳﯿﺪ ﮔﻠﻮﺗﻣﯿﮏ /9 26 5/1 ﮔﻠﻮﺗﻣﯿﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه /4

اکنون پرس و جو